ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน


วันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
      แต่งกายด้วยชุดนักเรียนอนุบาล
วันพุธ
    แต่งกายด้วยชุดพละ
วันศุกร์
    แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง


Comments