กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ส.ค. 2562 20:17 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข การบริหารงบประมานรายจ่าย
22 ส.ค. 2562 20:15 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
14 ส.ค. 2562 21:25 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แนบ 67804085_880341885656760_2080476407221190656_n.jpg กับ รูปภาพกิจกรรม
14 ส.ค. 2562 20:38 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
14 ส.ค. 2562 20:30 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 20:30 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แนบ 80543.jpg กับ หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 20:29 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แนบ 80564.jpg กับ หน้าแรก : HOME
14 ส.ค. 2562 20:27 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แนบ 81014.jpg กับ หน้าแรก : HOME
13 ส.ค. 2562 21:17 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพกิจกรรม
13 ส.ค. 2562 20:17 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข รูปภาพกิจกรรม
13 ส.ค. 2562 20:17 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน สร้าง รูปภาพกิจกรรม
13 ส.ค. 2562 20:05 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน กู้คืน โครงสร้างงานวิชาการ
13 ส.ค. 2562 20:05 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า การเทียบโอนผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 20:04 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 20:00 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข ระบบบริหารงบประมานรายจ่าย
13 ส.ค. 2562 20:00 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน สร้าง ระบบบริหารงบประมานรายจ่าย
13 ส.ค. 2562 09:18 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน สร้าง การบริหารงบประมานรายจ่าย
13 ส.ค. 2562 09:15 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ส.ค. 2562 09:13 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 09:10 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนผังโรงเรียน
13 ส.ค. 2562 08:01 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข การวัดและประเมินผลการเรียน
12 ส.ค. 2562 23:55 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 ส.ค. 2562 21:27 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
12 ส.ค. 2562 21:21 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
12 ส.ค. 2562 20:29 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ อำเภอเชียงคาน แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า